hợp tác xã

Trong những năm gần đây, chúng tôi đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước, chẳng hạn như Shandong Longji Machinery Co., LTD. , Đại học Chiết Giang, Tập đoàn Tsingshan Holding, Vikor Healthcare Private Limited, v.v.